Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę projektora dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/453/2008)

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 28.11.2008r. godz. 12:00 (piątek)

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03