Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu klimatyzacyjnego hali komputerowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.(CRZP/UJ/441/2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 02.12.2008 r., godz. 10.00

  Zmiana SIWZ

  Odpowiedzi na pytania do SIWZ

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03