Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21-11-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy 25 000 litrów oleju opałowego dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie Nr sprawy: CRZP/UJ/442/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 02.12.2008 r, godz. 11:00

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03