Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenia z dnia 25-11-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera PC oraz kolorowej drukarki atramentowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie Przetarg Nr CRZP/UJ/445/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 03.12.2008 r., godz. 11:00

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Informacja o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03