Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26-11-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy: CRZP/443/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 04.12.2008 r., godz. 11:00

     Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03