Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz sadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją dla WMiI UJ i WZiKS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/424 i 425/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 1 do SIWZ

   Termin składania ofert: 09.12.2008, godz.10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu

   Ogłoszenie z dnia 16.01.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03