Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28-11-2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego (2 szt) dla Instytutuu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 3 Nr Sprweay: CRZP/UJ/446/08

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 08.12.2008 r., godz. 11:00

    Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postepowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03