Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01-12-2008 r. o przetargu nieograniczonym za wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z monitorem dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/466/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 09.12.2008r, godz. 11:00

   Uwaga: Informacja o zmianie SIWZ )

   Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03