Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetragu nieograniczonym na dostawę monitora, netbooka oraz drukarki monochromatycznej dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/196-198/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 11.07.2014r. godz. 11:00

    Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03