Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Centrum Edukacji Przyrodniczej w postaci szkieletu archozaura w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprzwy CRZP/UJ/322/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  11.07.2014r. godz. 09:00 18.07.2014r. godz. 09:00

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03