Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.07.2014 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dostawy narzędzia wspierającego raportowanie w obszarze HR Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/280/2014

 • 17.07.2014r. godz. 11:00 21.07.2014 godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 21.07.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 21.07.2014r.  )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  UMOWA 4U-2004

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03