Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na demontaż systemów mikroskopii SPM Nanoprobe LT, asystę w pakowaniu i załadunku aparatury w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4 wraz z asystą przy rozładunku i rozpakowaniu aparatury w nowopowstałej siedzibie Wydziału, położonej w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 11, montażem i jej integracją z nowymi elementami systemu, a także przeprowadzeniem testów zmontowanej aparatury pod względem sprawności oraz prawidłowości działania systemów, nr sprawy CRZP/UJ/277/2014

  •  Do Pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania

    Informacja o unieważnieniu postępowania (wersja angielska)


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03