Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 350 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/312/2014.

 •  Do Pobrania: Spercyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 21.07.2014r. 9:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03