Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac polegających na konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UJ w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/323/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

     Termin składania ofert: 28.07.2014r., godz.10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03