Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility (Nr postępowania: CRZP/UJ/345/2014)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  21.07.2014 r., godz. 10.00 25.07.2014 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania )

   Do Pobrania: plan miejsca postawienia namiotów

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03