Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenia z dnia 15.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na zakup, dostawę urządzeń i materiałów, wykonanie instalacji, wykonanie pomiarów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej - instalacji chłodniczej w pomieszczeniu 1.01.9 w budynk Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/315/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 23.07.2014r. godz. 09:00

  Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03