Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/356/2014

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.07.2014 r., godz. 09:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wynikach) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 27.08.2014 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03