Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2014 r o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli oraz modeli entomologicznych w skali w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2014

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Termin składania ofert: 30.07.2014r. godz. 09:00

  Wyjaśnienia do SIWZ

  Clarifications to the SETCPP

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  NOTIFICATION of the result of the Public Procurement Procedure

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03