Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu w budynku dydaktyczno-administracyjnym SWFiS UJ, przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/350/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 31.07.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.08.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 06.08.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 158827 - 2014 data 22.07.2014 r. )

  07.08.2014r., godz. 10:00 11.08.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 29.08.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03