Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu UJ w Witkowicach w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  31.07.2014 r., godz. 10.00 06.08.2014 r., godz. 10.00 08.08.2014 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

  Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03