Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń komputerowych i oprogramowania wraz z wyposażeniem dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 20.08.2014r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.08.2014r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.7.2014, 2014/S 140-250951 )

  04.09.2014r., godz. 10:00 12.09.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03