Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z montażem systemu do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) dla Instytutu Zoologii WBiNoZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/481/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 15.12.2008, godz.10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 15.12.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03