Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ultrawirówki z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/371/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.08.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.08.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.08.2014r. )

  08.09.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o uchyleniu rozstrzygnięcia postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 06.11.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03