Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Systemu LCMS z kwadrupolowym analizatorem mas oraz przystawką TLC dla Wydział Chemii UJ, przy ul. R, Ingardena 3 w Krakowie, które jest finansowane ze środków NCN na podstawie grantu MAESTRO numer umowy UMO-2013/10A/ST5/00233.Nr sprawy: CRZP/UJ/351/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.08.2014 r., godz. 09:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 20.08.2014 r o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03