Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/331-338,348,360,366,367/2014.

 • 12.08.2014r. 9:00 13.08.2014r. 9:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03