Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 5.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooków dla jednostek Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/391-393/2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 15.12.2008r., godz. 12:00

   Uwaga: Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  )

   Uwaga: Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cześci I )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03