Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 31.07.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na demontaż czterech systemów UHV Prevac w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, transport aparatury do nowopowstałej siedziby Wydziału, położonej w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 11, jej montaż oraz uruchomienie, a także przeprowadzenie testów zmontowanej aparatury pod względem sprawności i prawidłowości działania systemów - przed demontażem i po uruchomieniu - zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do przygotowanego wzoru umowy, nr sprawy CRZP/UJ/295/2014

  • Ogłoszenie z dnia 06.11.2014 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03