Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż 6 (sześciu) dioram na wystawę ”Ewolucja Ziemi i życia”, zwanej dalej Wystawą, zgodnie z zał. A „Specyfikacje i technologia wykonania dioram”, zwanym dalej Projektem związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/400/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Termin składania ofert:15.09.2014r. godz 09:00 06.10.2014r. godz 09:00

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

  Ogłoszenie (2014/S 178-314040) z dnia 17.09.2014 r. dodatkowych informacji lub sprostowania uwzględniające zmiany wprowadzone w treści SIWZ pismem z dnia 12.09.2014 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  2014/S 204-361195 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03