Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych, w zakresie realizacji III etapu prac modernizacyjnych, w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/373/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  22.08.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 25.09.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03