Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 8.12.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej na potrzeby Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Michałowskiego 9/2 Kraków - Nr CRZP/UJ/482/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.12.2008r, 11:00

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03