Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/328/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.08.2014r. )

  20.08.2014r., godz. 9:00

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 10.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03