Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Sekcji Systemów Obsługi Studiów UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/401,402,403/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    20.08.2014r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 25.09.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03