Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/271,381,382/2014.

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  20.08.2014r. 9:00 22.08.2014r. 9:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ 2 )

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   ogłsozenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03