Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/330/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    21.08.2014r., godz. 9:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     ZAWIADOMIENIE O uchyleniu wyników postępowania z dnia 02.09.2014r. i unieważnieniu postępowania.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03