Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu biurowego, w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/235/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.09.2014r. )

  24.09.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 9

   Zawiadomienie o uchyleniu rozstrzygnięcia postępowania w części 2

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2

   Ogłoszenie z dnia 24.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03