Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogloszenie z dnia 09-12-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci dwóch sztuk drukarek dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dwóch notebooków dla potrzeb Instytutu Fizyki UJ - CRZP/UJ/471 i 472 i 484 i 488/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 17.12.2008r., godz.11:00

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części II, III i IV

   Inormacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postepowania w części I

  Ponowna informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części III

   Informacja o unieważnieniu postepowania w części III

   Informacja o unieważnieniu postepowania w części II


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03