Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu umeblowania z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5 zgodnie z Projektem Wykonawczym Technologii Powierzchni Wystawienniczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wyposażenie działów: zoologicznego (P70), geologicznego (P71), antropologicznego (P72) i wyposażenia wspólnego CEP (P73) Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu i montażu mebli w siedzibie zamawiającego. W cenie ryczałtowej wyposażenie mazostać dostarczone, wniesione oraz zamontowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie CEP, ul. Gronostajowa 5, Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/417/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Technologia wykonania lady recepcyjnej (dot. części 5 zamówienia)

  Technologia wykonania lady szatniowej (dot. części 5 zamówienia)

   Termin składania ofert: 24.09.2014r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  2014/S 228-402494 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2014/S 229-403686

  Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03