Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy obciążeń i tłumików wysokiej częstotliwości, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/414/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21.08.2014r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 22.08.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.08.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 176183 - 2014 data 14.08.2014 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.08.2014r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 28.08.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 28.08.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 176183 - 2014 data 14.08.2014 r. )

  25.08.2014r., godz. 10:00 28.08.2014r., godz. 10:00 01.09.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 08.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03