Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometrycznego analizatora wielokanałowego z oprogramowaniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    28.08.2014r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 29.08.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03