Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki igłowej do drukowania dyplomów dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - CRZ/UJ/492/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 18.12.2008r.,10:00

    Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu postępowania)

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03