Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Stosowanej P54 Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/429/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.09.2014r. godz. 09:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowani

    2014/S 204-361387 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03