Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci sondy do pomiarów w cieczach z chłodzeniem cewki odbiorczej i przedwzmacniacza, wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Modułowej (P08) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika, usługę instalacji (montażu, uruchomienia), testu instalacyjnego parametrów podstawowych wraz ze sprawdzeniem działania aparatury w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu naukowego Zamawiającego (co najmniej 2 osób w wymiarze 6 godzin) w zakresie wymaganym do efektywnego stosowania aparatury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 3.4 SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/325/2014

 •  Do Pobrania: specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ z dnia 25.09.2014r. )

  03.10.2014r. godz. 11:00 20.10.2014r. godz. 11:00

  30/09/2014 S187 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  2014/S 212-375275 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03