Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczących remontu sal 26, 28 i 29, w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/377/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 01.09.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 01.09.2014r. Kolejne )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.08.2014r. )

  Załącznik B do SIWZ i do pytań i odpowiedzi z dnia 03.09.2014r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.09.2014r. )

  08.09.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03