Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/329/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 28.08.2014r. )

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ z dnia 29.08.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 29.08.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 180315 - 2014; data 22.08.2014r. )

   Uwaga:  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.09.2014 r )

  01.09.2014r., godz. 9:00 05.09.2014r., godz. 9:00

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 22.09.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03