Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli oraz modeli entomologicznych w skali w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2014 powtórzone • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wersja ujednolicona 03.09.2014r.

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT -version 03.09.2014r.

  03.09.2014r. godz. 09:00 ,09.09.2014r. godz. 09;00 12.09.2014r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  QUESTIONS AND ANSWERS TO THE SETCPP

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  MODYFIKACJA SIWZ 03.09.2014r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 08.09.2014r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Notification of the cancellation of the public procurement procedure


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03