Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, rozładunku oraz montażu wyposażenia meblowego w Domu Studenckim Kamionka, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  10.09.2014r., godz. 9:00 16.09.2014r., godz. 9:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 09.09.2014 r.  )

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 10.09.2014 r.

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03