Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/436/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  4.09.2014r. 10:00 8.09.2014r. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 2

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03