Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/352,363/2014

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 05.09.2014 r., godz. 09:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania w części 2 przedmiotu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03