Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ).Nr sprawy CRZP/UJ/406/2014

 • 09.09.2014r. godz. 11:00 12.09.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzien 12.09.2014r.

  Informacja o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03