Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/422-426,430,432,433,438,439/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  08.09.2014 r., godz. 09:0010.09.2014 r., godz. 09.00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Wyjaśnienia do treśći SIWZ z dnia 5.09.2014 r. oraz informacja o przesunięciu terminu składnia i otwarcia ofert na dzień 10.09.2014 r.  )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 05.09 o zmianie ogłoszenia  )

  Załącznik A do SIWZ – na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej UJ ( tekst ujednolicony z dnia 05.09.2014 r.)

  Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03